กล่องผ่าน

  • ISO 5 GMP Laminar Flow Dynamic Pass Box

    ISO 5 GMP Laminar Flow Dynamic Pass Box

    Qianqin laminar flow dynamic pass box ส่วนใหญ่จะใช้ในพื้นที่สะอาดทางชีวภาพเป็นการถ่ายโอนบทความสถานที่ใช้งานหลัก: ยาชีวภาพหน่วยวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศูนย์ควบคุมโรคโรงพยาบาลขนาดใหญ่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยความสะอาดทางชีวภาพและพื้นที่สะอาดต่างๆ แอปพลิเคชัน